Skrivelse till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin

"Hur ska vi med äkta entusiasm informera våra målgrupper om möjligheter att ansöka om stöd för att finansiera bra utvecklingsprojekt när situationen är som den är?"

Till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin

De långa och omständliga handläggningsrutinerna hotar vår verksamhet

”Runt om i landet ser vi en växande tvekan och osäkerhet kring att ansöka om leadermedel till följd av den långa och krångliga handläggningen hos Jordbruksverket. Detta är allvarligt och på sikt hotar det genomförandet av Leader som del av strategisk plan. Ett utvecklingsarbete som våra bygder är i stort behov av!”

 

Läs hela brevet här

Ordförandebrev om långa handläggningstider, maj 2024