ELARD

2 500 lokala aktionsgrupper i 26 länder bildar tillsammans European Leader Association for Rural Development.

Europeiskt samarbete

Ett medlemskap i Lokal Utveckling Sverige innebär även ett medlemskap i European Leader Association for Rural Development (ELARD). Syftet med ELARD är att stötta landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden och underlätta nätverkande och samarbete genom transnationella projekt. ELARD stöttar även nybildade landsbygdsnätverk i EU:s nya medlemsländer.

ELARD grundades i Belgien 1999 av de nationella föreningarna för Leader från länderna Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Spanien. ELARD sammanför idag nära 2 500 lokala aktionsgrupper från 26 länder: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Moldavien, Nordmakedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.