Föreningen

Styrelse och resurser

Lokal Utveckling Sverige är en ideell förening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Här kan du bekanta dig med styrelsen, men också föreningens verksamhetsledare och kassör. 

resurser

Christer Yrjas

Sven-Anders Svensson

Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig Lokalt ledd utveckling Halland
sven-anders.svensson@lluh.se

Styrelsen

Styrelsen för LUS, Lokal Utveckling Sverige, utgörs av tolv ledamöter. Fyra ledamöter från respektive region norr, mitt och syd.

Region norr

Anna Winther

Styrelseledamot
Leader Lappland 2030
annajanna.winther@gmail.com

Lovisa Westling

Vice ordförande
Verksamhetsledare Leader Lappland 2030
lovisa@leaderlappland.se
0708 82 06 10

Sören Oscarsson

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader 3sam
soren@3sam.eu

Region Mitt

Anders Johansson

Ordförande
Leader Mälardalen
anders.johansson(at)coompanion.se

Camilla Nyström

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Närheten
camilla@narheten.se
073-024 29 73

Kristin Henrysson

Styrelseledamot
Ledamot Leader Folkungaland

Mia Lundqvist

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Mälardalen
mia@leadermalardalen.se

Susanne Ortmanns

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Stockholmsbygd
susanne@leaderstockholmsbygd.se
076 213 18 10

Ulrik Wärnsberg

Styrelseledamot
Ordförande Upplandsbygd

Region Syd

Ann-Charlotte Thörnblad

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader MittSkåne Utveckling
ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Frida Andersson

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Bohuslän
frida@leaderbohuslan.se
0730 – 64  49 29

Tommy Andersson

Styrelseledamot
Ordförande SydostLeader
tommy@sydostleader

Valberedning

Jeanette Junge

Sammankallande Valberedning
Verksamhetsledare Leader Östra Skåne

Jacqueline Hellsten

Valberedningen
Verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten
0707 25 62 69

Sara Karlsson Alalahti

Valberedningen
Verksamhetsledare Leader Polaris