Föreningen

Styrelse och resurser

Lokal Utveckling Sverige är en ideell förening för organisationer som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Här kan du bekanta dig med styrelsen, men också föreningens verksamhetsledare och kassör. 

resurser

Christer Yrjas

Sven-Anders Svensson

Sekreterare/kassör
Ekonomiansvarig Lokalt ledd utveckling Halland
sven-anders.svensson@lluh.se

Styrelsen

Styrelsen för LUS, Lokal Utveckling Sverige, utgörs av tolv ledamöter. Fyra ledamöter från respektive region norr, mitt och syd.

Region norr

Lovisa Westling

Vice ordförande
Verksamhetsledare Leader Lappland 2030
lovisa@leaderlappland.se
0708 82 06 10

Anna Winther

Styrelseledamot
Leader Lappland 2030
info@annawinther.se

Sören Oscarsson

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader 3sam
soren@3sam.eu

Linda Tapper

Styrelseledamot
Leader Tornedalen
snowstar792003@yahoo.se

Region Mitt

Ulrik Wärnsberg

Styrelseledamot
Ordförande Upplandsbygd

Kristin Henrysson

Styrelseledamot
Ledamot Leader Folkungaland

Jenny Edvinsson

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Höga Kusten
jenny@leaderhogakusten.se

Anders Johansson

Ordförande
Leader Mälardalen
anders.johansson(at)coompanion.se

Mia Lundqvist

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader Mälardalen
mia@leadermalardalen.se

Region Syd

Ann-Charlotte Thörnblad

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Leader MittSkåne Utveckling
ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Tommy Andersson

Styrelseledamot
Ordförande SydostLeader
tommy@sydostleader

Marion Eckardt

Styrelseledamot
Verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland
Vice ordförande i ELARD

Valberedning

Jacqueline Hellsten

Sammankallande valberedningen
Verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten
0707 25 62 69

Sara Karlsson Alalahti

Valberedningen
Verksamhetsledare Leader Polaris