Våra fokusområden

Lokal Utveckling Sverige har tre områden som vi valt att fokusera vårt arbete på. Här kan du läsa mer om dem.

Fokusområde 1

Samverkan för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Utifrån våra medlemmars behov vill vi föra en dialog med centrala aktörer. Allt för att skapa förutsättningar för ett lyckat genomförande av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i hela landet.

Det underifrånperspektiv som vi och föreningarna runt om i Sverige representerar ska bli en värdefull kontaktyta för politiken och berörda departement. Vår ambition är också att på ett konstruktivt sätt stödja dagens förvaltande myndighet så att innovationer för investeringar och utveckling blir enkelt för landsbygdens eldsjälar.

Fokusområde 2

Kvalitetshöjning i medlemsorganisationerna

Det finns en stor mängd kompetens och kunskap hos våra medlemsorganisationer, vi vill därför arbeta för ett ökat kunskapsutbyte mellan organisationerna. Vår grundläggande uppfattning är att detta arbetssätt bringar störst nytta, men våra medlemmars behov av utbildning inom ämnen såsom arbetsgivaransvar och styrelsens ansvar ska undersökas.

Fokusområde 3

Internationellt samarbete

Lokal Utveckling Sverige ser ett stort värde i vårt medlemskap i ELARD. Informationsutbyte med våra europeiska kollegor innebär stora möjligheter och bidrar till att vi kan genomföra lokalt ledd utveckling ännu bättre.

Genom att ta ledarskapet i ELARD kan vi också arbeta för att förbättra metoden ytterligare – både i Europa och i Sverige.